Общи условия

Sportadi прави възможно сключването на договори за продажба на стоки в Интернет и предоставя други услуги, предвидени в тези Правила.

1) Стоките в Магазина са подробно обозначени. На уебсайта е предоставена по-подробна информация относно характеристиките на Стоката, нейната цена, материал, от който е направен, и т.н.

2) Изображенията и изложенията на продуктите служат като представяне на моделите на стоките, посочени конкретно там.

3) Потвърждението на поръчката от страна на Клиента чрез кликване на бутона "Поръчка и Плащане" е равнозначно на приемане на задължението за плащане на цената на стоките, за което Клиентът бива уведомен непосредствено преди потвърждаването на поръчката.

Информацията, предоставена от Клиента за поръчката, трябва да бъде точна, актуална и ясно определена. Sportadi си запазва правото да откаже да изпълни поръчка, ако предоставената информация е неточна и не позволява доставянето на пратката. Преди да извърши отказ от изпълнение на поръчка, Sportadi прави опит за свързване с Клиента, за да провери предоставените от него данни във връзка с заявената поръчка, доколкото това е възможно.

Магазинът предприема всички възможни и изискуеми от приложимите правни разпоредби технически и организационни мерки за защита на потребителските лични данни, по-специално тези, които предотвратяват получаването и модифицирането от страна на неоторизирани лица на данни, предоставени по време на регистрацията.

SportaDi.com Всички права запазени 2021г.